Home

Welkom op de site van Stichting Icarus Roemenië
Waarom deze site!


"Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag,
leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven" 
Lao Tzu 

Mijn naam is Theo Werkhoven. Sinds 2004 ben ik actief in Roemenië in Reghin, Brancovenesti, Gurghiu, Targu Mures, Deda, Lunca Bradului, Sovata en enkele andere plaatsen in de omgeving. De activiteiten hebben betrekking op o.a. scholen, dokterspost, instelling voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, weeshuizen, ziekenhuis en brandweerposten. Ook individuele personen/gezinnen worden geholpen.
Op 4 september 2008 heb ik, samen met oud-collega Guus Dols, deze activiteiten ondergebracht in de Stichting Icarus Roemenië. Deze samenwerking heeft geduurd tot medio 2012.
Sinds de zomer van 2013 is Toon van der Heijden voor een korte periode toegevoegd aan het bestuur. Toon is al vanaf 2011 actief voor de stichting. Met grote toewijding heeft hij gezorgd voor het overgrote deel van de uitrusting en inventaris van de brandweerauto in Gurghiu. Als lid van de vrijwillige brandweer Heeze-Leende heeft Toon in september 2011 de brandweermensen in Gurghiu geïnstrueerd m.b.t. het gebruik van de brandweerwagen. Helaas ambieert hij a.g.v. drukke werkzaamheden geen bestuursfunctie.
Op heel veel mensen heb ik altijd een beroep kunnen doen. O.a. Kees van Gaal die in 2012 veel werk heeft verzet in het verzorgingshuis in Zevenbergen. Vanwege een grote verbouwing konden wij beschikken over o.a.57 ziekenhuisbedden, 75 bijbehorende kastjes, gordijnen,incl.rails e.d, stoelen, tafels enz.....
 
Een van de doelen is het opzetten van een infrastructuur en het aanleggen van computernetwerken op scholen, instellingen en in het ziekenhuis. Dit biedt de mogelijkheid om de leerstof en begeleiding van leerlingen via computernetwerken (e-learning) aan te bieden, dit is een enorme ondersteuning en verbetering van het leerproces.
Ook hebben de scholen daarmee de mogelijkheid om o.a. via het netwerk, samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden tussen scholen en leerlingen onderling in Roemenië en Nederland. 
Samenhangend met deze ontwikkeling hebben de eerste leerling uitwisselingen al plaats gevonden. Deze ontwikkelingen worden ook ondersteund door het gemeentehuis van Reghin. 
Voor het ziekenhuis betekent het een ondersteuning van de patiënten registratie, verbetering van de onderlinge communicatie en een doelmatiger gebruik van de middelen.
 
Daarnaast is er ook instructie nodig om met de software voor e-learning (digitale leeromgeving) om te gaan. Een heel goed en krachtig open source freeware programma dat hiervoor uitstekend geschikt is Moodle.

Het niveau van de leerlingen ligt in het algemeen hoog. De leerlingen krijgen vanaf hun 6de tot hun 13de jaar Engelse les van goed opgeleide docenten. Om een indruk te krijgen van het wiskunde niveau klik dan hier. De opgaven zijn voor leerlingen van 9 jaar (5th grade) tot 13 jaar (9th grade)

Naast bovenstaande activiteiten wordt er ook directe humanitaire hulp geboden. Dit is ontstaan enerzijds vanwege de vele schrijnende toestanden die ik op veel plaatsen aantref, anderzijds vanwege de vele contacten via de scholen en docenten die mij hierop attenderen, Naast de meest elementaire hulp, zoals kleding, onderdak en medische verzorging probeer ik kinderen en hun ouders een kans te bieden op een menswaardig en onafhankelijk bestaan o.a. via studiehulp, gereedschappen, enz.
Zo ontvangt het instituut voor lichamelijk en geestelijk al enige jaren in november kleding e.d. Met de kerst krijgen dan alle 310 bewoners een pakketje met kleding. Er wordt dan ook een kledingmarkt georganiseerd waar ze met elkaar kunnen ruilen.  

Momenteel, voorjaar 2016, zijn er 3 scholen en het regionale ziekenhuis in Reghin van een compleet netwerk voorzien. 
In april 2016 is na 9 weken werk door 6 studenten van de Gilde Opleidingen in Roermond een compleet netwerk opgeleverd in het instituut voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten in Brâncoveneşti.
Voor het personeel werkt dit netwerk met gedeelde mappen met autorisatie. De cliënten kunnen op meerdere plaatsen alleen toegestane sites op het internet bezoeken. Sites die niet toegankelijk zijn worden geblokkeerd door speciale software.

Via internet is er veel informatie te vinden over Roemenië en de streek Mures waar de steden Reghin en Gurghiu liggen. 

Stichting Icarus Roemenië, afgekort tot S.I.R. 
Vanaf september 2008 hebben we naast de inschrijving in het Handelsregister bij de KvK nu ook een Anbi-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Het bestuur wordt gevormd door 
Drs Theo Werkhoven, voorzitter/penningmeester
vacature, secretaris
Indien u meer informatie wilt of op enigerlei wijze wilt of wil helpen kunt u contact met mij opnemen.
tel. +31(0)402264482
Ook kunt u een email sturen naar theo@theowerkhoven.nl 

Voor het transport van de goederen en de ondersteuning van de leerlingen o.a. via een studiefonds en alle andere activiteiten hebben wij  uw steun hard nodig.
U kunt ons steunen met een gift of u kunt donateur worden;
Rabobank 
Iban; NL59 RABO 0147 9969 37 
Bic;   RABONL24
t.n.v. Stichting Icarus Roemenië (S.I.R.)
5591 BD Heeze

Inschrijving bij de KvK onder nr 17233537
De Stichting is Anbi gecertificeerd
Voor periodieke giften kunt u gebruik maken van het RSIN nummer 819947404