2012

Afgelopen jaar zijn er ruim 3 trailers met materiaal; computers, e.d en kleding naar Reghin en Gurghiu vervoerd.

Mbv van Ict ll van 3 scholen zijn er netwerken aangelegd op 3 scholen.

 

Momentel zijn er werkzaamheden in het regionale ziekenhuis in Reghin. Voor de toekomst geeft dit mogelijkheden voor e-learning; kennisoverdracht voor artsen en verpleging in een digitale leeromgeving.

Leerlingen van de zorgafdeling Gilde Roermond hebben 4 dagen activiteiten gedaan in weeshuis Tulipan in Muresului

In sept. 2011 is er een bluswagen plus materiaal en bijbehorende kennis overgedragen aan de gemeente/burgerij Gurghiu.

In het voorjaar van 2012 gaat wederom een groep van 40 leerlingen van de zorgafdeling Gilde Roermond naar Brancovenisti; dit is een instituut met ruim 400 geestelijk en lichamelijk gehandicapten, waarvan 120 zwaar schizofreen.

 

Door de gemeente Heeze Leende is in de aanloop naar de overdracht van de brandweer aan  Gurghiu in Roemenie de intentie uitgesproken om naast een basistraining ook voor een “borging” van de kennis te zorgen daarmee de veiligheid in dit gebied te verbeteren. Er staan veel houten huizen, dit zorgt voor onveilige situaties.

De kennisoverdracht is belangrijk, niet alleen materiaal maar ook de kennis om het materiaal op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden zullen tot de activiteiten van het komende jaar horen. Dit laatste wordt gedaan door het brandweerkorps van Heeze-Leende-Sterksel.

Sinds de aanwezigheid van de Ts,zijn er 6 branden, waarvan 5 woningbranden, geblust.

 

Het lopende schooljaar heeft de Philips van Horne Sg uit Weert mijn projecten in Ro geadopteerd.  

Aandachtspunten voor de komende periode

Lucian Blaga school; betere uitrusting op de afdeling Houtbewerking.

Voorzieningen mediatheek, dvd, boeken (literatuur, individuele ll die extra hulp nodig hebben

De school Ioan Bojor heeft momenteel geen geld om de gasrekening te betalen.
Aandacht voor ll die hun noodzakelijke medicatie niet kunnen betalen, autische leerlingen op Alexandru Ceusianu.

Kinderen die vanwege hun handicap, verlamming, nooit de kans hebben gehad om te leren lezen en schrijven.

Bijv in Gurghiu een Roma jongen, die nu met behulp van een computer en lees- en schrijfoefeningen, extra aandacht docent, leert lezen en schrijven. In de toekomst misschien naar school kan.

Boeken; vanaf een bepaalde leeftijd moeten leerlingen hun boeken zelf betalen. D.m.v. een boekenfonds kan hier hulp worden geboden.
Gurghiu/Comori

Gezin geholpen met huisje nu is het zaak dat hun dochter haar opleiding vervolgt en niet wordt thuis gehouden omdat de ouders bang zijn dat haar iets overkomt. Dit geldt voor meer gezinnen.

Vader heeft dankzij gereedschappen meer kans om een inkomen te verdienen als hoefsmid.

In Gurghiu zitten veel arme mensen waaronder veel Roma, die ondanks een opleiding op een redelijk tot goed niveau, geen werk kunnen krijgen.

Dokterspost in Gurghiu;  er is een gebrek aan instrumentarium, eerste hulp materiaal.

Voor Roma is de situatie wat betreft gezondheidszorg nog extra slecht, dit vanwege de behuizing, discriminatie, enz..

Apalina Romaschool

Apalina is een deel van de stad Reghin.

Er zitten ongeveer 300 leerlingen, de voorzieningen zijn slecht, 4 jaar geleden waren er geen toiletten, alleen een gebouw met onverharde vloer, geen water, licht en verwarming.
Ook geen geld voor schriften en schrijfmateriaal, kopieerpapier, inktpatronen, enz....
Er moeten activiteiten komen zoals sport, hobby/werkruimtes/plaatsen zodat de kinderen na school niet uitzwermen over de stad.
Er moet voorlichting komen over op/via scholen en in wijken om het "roven" van meisjes tegen te gaan.

(Brand)veiligheid; in samenwerking met de brandweer in Targu Mures, werken aan de veiligheid in de streek rond Reghin/Gurghiu/Hodac/Ibanesti. Voorlichting op scholen, o.a. op het internaat waar geen beveiliging aanwezig is.

Comments