Nieuws‎ > ‎

De zigeunerfamilie Ionci

Geplaatst 30 jul. 2010 10:04 door Admin Werkhoven   [ 9 okt. 2011 14:51 bijgewerkt door Theo Werkhoven ]
Met de manager van het ziekenhuis in Reghin is afgesproken dat zijn gezin tegen ziektekosten verzekerd gaat worden. Eenmalig kost dit € 120 en maandelijks nog eens € 12 voor elk van de ouders. De kinderen zijn tot 12 jaar gratis verzekerd.  De formaliteiten die nodig waren zijn inmiddels vervuld. De burgemeester van Gurghiu, waartoe Comori behoort, heeft zijn belofte gehouden en zijn medewerking verleend door voor de benodigde papieren te zorgen en de reiskosten tussen het ziekenhuis in Reghin en Comori voor zijn rekening te nemen. De behandeling van zijn been zal veel tijd vergen. Ook een van de artsen uit het ziekenhuis heeft meneer Ionci onder haar hoede genomen. De medicijnen die nodig zijn betalen wij.
In augustus heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen en in september nog eens 10 dagen. 
De laatste berichten zijn, wat zijn genezing betreft, hoopvol.
Tot zover positief nieuws.

Het negatieve nieuws is dat bij nader onderzoek blijkt dat de fundering van het huis, waarin dit gezin woont, op meerdere plaatsen is gebroken en de staat van de muren en de balken zo slecht is dat het zinloos is om dit huisje te restaureren. Het is beter een nieuw huisje te bouwen.
Ook zijn werkplaats is er slecht aan toe, daarvan is de helft al ingestort.
Het plan nu is om naast het bestaande huis een nieuw huis te bouwen. Het is wenselijk dat er een aparte slaapruimte voor de kinderen komt en een eenvoudige wastafel met een watervoorziening. Binnen of buiten een toilet en een fatsoenlijke kachel en kookgelegenheid.
Zijn werkplaats kan misschien worden opgebouwd met de restanten van zijn huisje.

De kosten voor een nieuw huisje worden begroot € 4000,- In dit geval bestaat het huisje uit slechts één ruimte. Echter als er in het huisje ook een wasgelegenheid komt met stromend water m.b.v. een pomp, een aparte slaapgelegenheid voor de ouders en de kinderen, een kookgelegenheid en elektriciteit, zal het ruim  € 5000 gaan kosten. Het toilet komt buiten in een apart verplaatsbaar hokje.

Bij het laatste bezoek in september 2009 bleek dat het verband op zijn been niet tijdig wordt verschoond. Het is ook erg lastig als er geen schoon stromend water is. Iemand moet er op toe zien dat de wond, hoe dan ook, schoon wordt gemaakt en het verband wordt verschoond. Het verband kost € 1 per keer.

Comments