Nieuws‎ > ‎

De zigeunerfamilie Ionci Stoica

Geplaatst 30 jul. 2010 10:12 door Admin Werkhoven   [ 25 mei 2011 03:37 bijgewerkt door Theo Werkhoven ]
2007
Met de manager van het ziekenhuis in Reghin is afgesproken dat het gezin van deze hoefsmid tegen ziektekosten verzekerd gaat worden. Eenmalig kost dit € 120 en maandelijks nog eens € 12 voor elk van de ouders. De kinderen zijn tot 12 jaar gratis verzekerd.  De formaliteiten die nodig waren zijn inmiddels vervuld. De burgemeester van Gurghiu, waartoe Comori behoort, heeft zijn belofte gehouden en zijn medewerking verleend door voor de benodigde papieren te zorgen en de reiskosten tussen het ziekenhuis in Reghin en Comori voor zijn rekening te nemen. De behandeling van zijn been zal veel tijd vergen. Ook een van de artsen uit het ziekenhuis heeft meneer Ionci onder haar hoede genomen. De medicijnen die nodig zijn betalen wij.
In augustus heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen en in september nog eens 10 dagen. 
De laatste berichten zijn, wat zijn genezing betreft, hoopvol.
Tot zover positief nieuws.

Het negatieve nieuws is dat bij nader onderzoek blijkt dat de fundering van het huis, waarin dit gezin woont, op meerdere plaatsen is gebroken en de staat van de muren en de balken zo slecht is dat het zinloos is om dit huisje te restaureren. Het is beter een nieuw huisje te bouwen.
Ook zijn werkplaats is er slecht aan toe, daarvan is de helft al ingestort.
Het plan nu is om naast het bestaande huis een nieuw huis te bouwen. Het is wenselijk dat er een aparte slaapruimte voor de kinderen komt en een eenvoudige wastafel met een watervoorziening. Binnen of buiten een toilet en een fatsoenlijke kachel en kookgelegenheid.
Zijn werkplaats kan misschien worden opgebouwd met de restanten van zijn huisje.

2008
De kosten voor een nieuw huisje worden begroot € 4000,- In dit geval bestaat het huisje uit slechts één ruimte. Echter als er in het huisje ook een wasgelegenheid komt met stromend water m.b.v. een pomp, een aparte slaapgelegenheid voor de ouders en de kinderen, een kookgelegenheid en elektriciteit, zal het ruim  € 5000 gaan kosten. Het toilet komt buiten in een apart verplaatsbaar hokje.

2009
Bij het bezoek in september 2009 bleek dat het verband op zijn been niet tijdig wordt verschoond. Het is ook erg lastig als er geen schoon stromend water is. Iemand moet er op toe zien dat de wond, hoe dan ook, schoon wordt gemaakt en het verband wordt verschoond. Het verband kost € 1 per keer.

2010 voorjaar
Het toezicht op de verzorging van het been van Ionci is structureel verbeterd. Een verpleegster bezoekt hem nu regelmatig en ook de dokter van het dorp is ingeschakeld. Daarmee wordt ook het noodzakelijke ziekenhuisbezoek, dat regelmatig zal moeten plaats vinden, beter gecontroleerd en voor vervoer gezorgd.
De dochter van Ionci, Niculina had een medisch probleem dat is opgelost. De ouders zijn van een aanvankelijke huiver nu trots dat hun dochter na de zomer vakantie definitief in Gurghiu in het internaat zal verblijven.
De eerste maanden hoeven we enkel de kosten van de maaltijden te betalen. De andere kosten worden uit een studiefonds betaald dat bijeen is gebracht door een aantal dorpelingen die daarmee hun dankbaarheid betuigen.

2010 zomer
De vader van Niculina, Ionci is erin geslaagd om geld bij elkaar te krijgen om een nieuw huisje te bouwen. Alles is beter dan zijn oude huisje met schimmels op de balken en met een fundering die aan het breken is omdat de ondergrond wegglijdt.
Onze financiele steun bedroeg slechts 1000 euro en er staat nu een redelijk geisoleerd huisje van 1 vertrek, met de oude kachel, schoorsteen door het dak, een zolder, en ruimte voor tafel, stoelen en een bed.

Zijn dochtertje Niculina zit nu op de school in Gurghiu. Ze gebruikt daar haar maaltijden maar slaapt er (nog) niet. Omdat de woonomstandigheden thuis beter zijn geworden en de groep interne leerlingen, waar tussen ze terecht zou komen, een stuk ouder zijn lijkt het beter om haar voorlopig met het schoolbusje op en neer te laten rijden van het “nieuwe” huis in Comori naar het Silvic college in Gurghiu.
Het lijkt me op dit moment verstandig om nu meer aandacht te besteden aan de woonomstandigheden thuis. Niculina heeft er meer baat bij om thuis in haar eigen beschermde omgeving te slapen. De kosten van de maaltijden blijven natuurlijk wel. 

Eerlijk gezegd vond en vind ik het nog steeds moeilijk om voor andere mensen te beslissen. Gelukkig krijg ik veel steun en raad van direct betrokken docenten, docenten van andere scholen en van mensen uit haar omgeving…Ik hoop dat ze niet “gestolen” wordt en dat ze de kans krijgt om zich te ontwikkelen.

Ze is heel positief en haar ouders steunen haar en hebben vertrouwen. Dat vind ik al heel wat.


Comments