Nieuws‎ > ‎

Hoe een Nederlandse brandweerwagen aan een tweede leven in Roemenië begon. Hoe is het allemaal gegaan.

Geplaatst 6 sep. 2011 14:35 door Theo Werkhoven   [ 22 sep. 2012 12:25 bijgewerkt door Admin Werkhoven ]

Tijdens een bezoek van de burgemeester en wethouders van Gurghiu aan de gemeente Heeze-Leende op 8 oktober 2009 vernam ons college dat de gemeente Gurghiu al jaren niet meer over een brandweerauto beschikt. De oude Roman Diesel uit 1964 had een doorgeroeste watertank en motorschade.

Op initiatief van de burgemeester van Heeze-Leende, de heer Paul Verhoeven, is het plan opgepakt om naar een bluswagen uit te kijken voor de gemeente Gurghiu in Roemenië. Na informatie bij omliggende korpsen verneemt onze burgemeester dat bij de gemeente Cranendonck op korte termijn een oude afgeschreven brandweerwagen vrij komt. 

We maken de afspraak dat de inventaris en de uitrusting van de wagen evenals een cursus/training voor de brandweermensen in Gurghiu door de gemeente Heeze-Leende zal worden verzorgd. De stichting Icarus zal voor de financiering zorgen.

De bluswagen kan worden overgenomen tegen een restwaarde van €12.000.

 

In oktober 2010 zijn de burgemeester van Heeze-Leende, de heer Paul Verhoeven en de heer Andy van Schaik als vertegenwoordiger van de brandweer, op bezoek geweest in de gemeente Gurghiu.

Een brandveiligheidsorganisatie en bijbehorend materiaal en kennis is hard nodig. De gemeente Gurghiu beschikt zelf over geen enkele faciliteit om een brand te bestrijden terwijl het om een groot verzorgingsgebied gaat. In de gemeente Gurghiu ligt een internaat waar 50 leerlingen intern verblijven. Er is geen enkele voorziening bij brand.

De brandweer in Gurghiu bestaat uit ongeveer 23 vrijwilligers. Enkelen van hen hebben een redelijke opleiding gevolgd in de naburige stad Reghin.
Bij een brand is men nu afhankelijk van de brandweer uit de stad Reghin op ongeveer 20 km van Gurghiu. De verbindingsweg tussen deze steden heeft vele bochten en de weg zit vol van gaten en kuilen. Bovendien passeert deze weg een spoorwegovergang die regelmatig voor langere tijd dicht is. De kans dat de brand tijdig geblust wordt is klein.

Het benodigde materiaal zoals brandweerpakken, helmen, opzetstukken, slangen, straalpijpen, ademlucht en de kennisoverdracht en trainingen zal worden verzorgd door de brandweer uit onze regio. Naast een aantal brandweerlieden heeft Andy van Schaik hier een belangrijke bijdrage geleverd.

De training zal in Gurghiu gegeven worden door een aantal vrijwilligers van de korpsen uit Heeze-Leende. Het gaat hierbij niet alleen om kennis om de wagen te bedienen maar ook om op termijn een goede brandveiligheidsorganisatie op te zetten.

De heer Andy van Schaik zal hier zorg voor dragen. 


De bluswagen is voor e
en deel betaald door de gemeente Gurghiu en voor een deel door de Stichting Icarus via donaties van o.a. ondernemers uit Heeze. Ook is er een bijdrage van de gemeente Maarheeze en de gemeente Heeze-Leende ontvangen om de financiën rond te krijgen.

Een hele grote bijdrage is bijeen gebracht door de kinderen van Basisschool de Bergerhof uit Heeze. De burgemeester van Heeze-Leende, de heer Paul Verhoeven, heeft op 6 april 's morgens om 9.00 uur op basisschool De Bergerhof in Heeze het startschot gegeven voor een sponsorloop. De opbrengst bedroeg € 2910,48. Daarmee hebben de leerlingen, net zoals twee jaren geleden, een geweldig bedrag bijeen gebracht.

Als beloning voor deze sportieve prestatie is op 7 juli de brandweerwagen, beter gezegd de tankautospuit, 's morgens op de Bergerhofschool aan de Pastoor Gastlaan geweest. De kinderen mochten de wagen beklimmen en een aantal mocht ook de brandslang hanteren.

Aanvankelijk zou de brandweerwagen uit Maarheeze in het voorjaar van 2011 beschikbaar komen. Omdat de nieuwe brandweerwagen op 25 mei 2011 wordt geleverd zal de oude wagen pas op 23 augustus vrij komen.

 

Eindelijk is het dan zover, de tankautospuit uit Maarheeze komt 23 augustus beschikbaar en op 12 september zal hij worden overgedragen aan de gemeente Gurghiu, nabij Reghin in Roemenië. We hebben 2 weken tijd voor transport van Nederland naar Gilau en van daaruit naar Gurghiu.

Helaas zijn er in de laatste week voor het vertrek een aantal ernstige lekkages in de watertank geconstateerd. Omdat er geen tijd meer is deze reparaties in Nederland te laten uitvoeren zullen deze lekkages in Roemenië na de overdracht gerepareerd worden.

 

Voor het transport van de brandweerwagen naar Gurghiu heeft DAF Truck Eindhoven haar hulp toegezegd. 

Op maandag 29 augustus brengt Toon van de Heijden met mij de Ts naar Daf.

Op  vrijdagmorgen 8.00 uur is de Ts op transport gegaan. Een paar dagen later zal hij in Gilau bij Cluj Napoca aankomen.

Het eerste deel van de reis gaat via een ambulance van de firma De Rooij naar de firma E van Wijk, Daf distributeur voor Roemenië in Gilau nabij Cluj Napoca.

De firma van Wijk zorgt nog voor een laatste gratis inspectie en gratis grote onderhoudsbeurt.

 

Op 12 september zal een chauffeur van deze firma de wagen ’s morgens naar Gurghiu rijden waar hij rond 12.00 uur verwacht wordt. Dit worden dan de eerste 150 km over Roemeense wegen.

Omdat een luchtfilter bij de onderhoudsbeurt niet tijdig aanwezig is wordt het later.

Na verschillende telefoontjes horen we dat de wagen rond 14.00 uur in Gurghiu verwacht kan worden. De brandweermensen van Gurghiu, de burgemeester, de wethouders, de raadsleden, de pers en vele genodigden staan de wagen op te wachten.

Iets na twee uur horen we in verte de sirene en even later zien we het blauwe zwaailicht.

Onder een luid applaus wordt de wagen voor het bordes van het gemeentehuis geparkeerd. De ceremonies kunnen beginnen.

De burgemeester van Heeze Leende, de heer Paul Verhoeven overhandigt de eigendomspapieren van de wagen.

 

De brandweermensen uit Heeze-Leende arriveren een dag later op 13 september. Toon van der Heijden, Michel Zewald, Jaap van de Kerkhof en Ralf van der Palen zullen de komende 3 dagen zoveel mogelijk kennis over brengen. Zij zullen gedurende een aantal dagen belangeloos de brandweer mensen van Gurghiu instrueren over het gebruik van de materialen en de bluswagen. Andy van Schaik zal hen daarbij ter zijde staan.

Naast theorielessen zijn er vooral praktijklessen. De interesse voor de praktijklessen is groot en worden gretig gevolgd. De brandweer mensen uit Gurghiu zijn leergierig en leren snel.

 

Op deze dag komt er ook een vrachtwagen met dozen met kleding, schoeisel en dekens  voor de dorpelingen en de materialen voor de brandweer uit Debreçen aan. Het betreft o.a. brandweerpakken, helmen, slangen, ademluchtapparatuur, luchtflessen, straalpijpen enz.. Deze spullen werden door de firma Bumet vanuit Heeze naar Debreçen vervoerd en daar bij Bumet Hongarije opgeslagen.

Afgelopen jaar heeft de firma Bumet 3 volle trailers met pallets met goederen naar Debreçen vervoerd. Deze firma zorgt al enkele jaren voor het transport van de kleding en computermaterialen naar Debreçen. Van daaruit is het nog maar 350 km naar de plaats van bestemming, de plaatsen Reghin en Gurghiu. Dit laatste stuk transport wordt verzorgd door plaatselijke transporteurs.

 

Op de laatste dag moet er nog een heuse brand worden geblust. Op een terrein bij een palletfabriek staat een tractor in brand. Nog voor dat de brandweer uit Reghin arriveert hebben de brandweermensen uit Gurghiu de brand m.b.v. de “nieuwe” bluswagen en wat aanwijzingen van onze mensen de brand vakkundig geblust.

De brandweer uit Reghin, die normaal gesproken hier de brand komt blussen arriveert als de brand geblust is. Zij zijn verbaasd hier de bluswagen uit Nederland aan te treffen en prijzen de vakkundige inzet van het korps dat dankzij onze brandweermensen in zo’n korte tijd dit resultaat heeft weten te bereiken. Op zaterdag 17 september komen onze brandweermensen weer naar Nederland.

Op maandag 3 oktober kreeg ik het bericht dat in de nacht van zaterdag op zondag, om 11.20 uur en 02.00 uur, 2 woonhuisbranden zijn geblust. De brandweerlieden zijn enorm blij met de bluswagen.

De watertank van de bluswagen is in november gerepareerd en tot het einde van 2011 zijn er 7 woningbranden geblust.

 

Comments