Scholen in Reghin

Het gymnasium  “Alexandru Ceusianu”  is de eerste school waarmee ik einde 2004  contact heb gelegd. 
Tijdens de meivakantie van 2005 heb ik samen met mijn zoon Joris deze school voor het eerst bezocht. 

 Uit kontakten via de e-mail en telefoon vernam ik dat het de scholen daar ontbreekt aan leermiddelen terwijl het onderwijsniveau op een behoorlijk peil staat. Omdat de school nauwelijks beschikt over computers en er belangstelling is om in een digitale leeromgeving samen te werken heb ik het plan opgepakt om computers, monitoren, printers, scanners enz.… te verzamelen en die vervolgens naar Reghin te transporteren. 

De eerste week van Mei 2005 ben ik voor de eerste keer met 15 computers, beschikbaar gesteld door de Philips van Horne Sg uit Weert, plus nog wat dingen uit eigen verzameling zoals router, schrijver enz.. samen met mijn zoon naar Reghin vertrokken. Een afstand van ongeveer 1850 km en 28 uur rijden. Na Boedapest geen snelwegen meer en in Roemenië veel gaten in de weg. 

Omdat het in dit weekend volgens de orthodoxe kerk Pasen is, was het belangrijk dat we zondag op tijd over de grens zouden zijn. Maandagavond kwamen we in Reghin aan na een oponthoud van 2 ½ uur aan de Roemeense (EU-buiten) grens. We werden hartelijk ontvangen door de manager van de school en een deel van het personeel en werden meteen uitgenodigd aan tafel te gaan om van een zeer uitgebreide paasmaaltijd te genieten. 

De volgende ochtend zijn we weer vroeg op pad gegaan omdat de computers in een stad verderop, Tirgu Mures, eerst als donatie officieel moesten worden ingeklaard. Dit ging gepaard met een hele papierwinkel aan documenten. Pas laat in de middag konden we terug naar school waar de computers door ijverige leerlingen werden uitgeladen. Daar doen ze intussen hun werk in een vernieuwd computerlokaal.

De volgende dagen ben dagelijks voornamelijk bezig geweest met het laten zien en uitleggen hoe wij kunnen samenwerken met e-learning, we doen dit met Moodle. Directie en docenten reageerden zeer positief op de mogelijkheden en het idee om te streven naar een samenwerking via het Internet. 

Mijn eindexamenleerlingen uit 5 havo en 6 vwo hadden belangstelling om meer over Roemenië te weten te komen. Een aantal leerlingen heeft dan ook een praktische opdracht (verplicht onderdeel van het schoolexamen) gemaakt die betrekking heeft op Roemenië. De werkstukken handelen over geldstromen van de Wereldbank en de EU en andere instellingen om de infrastructuur te versterken, over het ondernemingsklimaat, over de investeringsmogelijkheden en investeringsfaciliteiten…enz. Allemaal onderwerpen die bij het vak Management en Organisatie en Economie uitstekend behandeld kunnen worden.
Zo vonden een paar leerlingen uit dat met geld verworven via de Wereldbank het schoolgebouw, waar de vorige eeuw Justitie in heeft gezeten, gerestaureerd is. Nu is het dan in gebruik door de school Gimnaziul Alexandru Ceuşianu. Het gebouw is voor een deel in Duitse stijl en een deel in Roemeense stijl gebouwd. Sport vormt op deze school een belangrijk deel van het lesprogramma. Met handbal behoort de school tot de top van Roemenië.

In mei 2006 heb ik via George Atanasoaie junior contact gelegd met Lycee loan Bojor. Deze school is het best te omschrijven als een school voor het agrarisch en technisch onderwijs op middelbaar niveau. Naast kennis over landbouw en tuinbouw wordt er ook aandacht besteed aan verkooptechniek, autotechniek, talen en kennis over het economisch verkeer. Het bijzondere van deze school is dat leerlingen hier hun rijbewijs kunnen halen.
Deze school zal vanaf schooljaar 2008/2009 gaan samenwerken met een Nederlandse school. 

In Mei 2006 heb ik ook de eerste contacten gelegd met de school Petru Maior. Deze school is wat opleidingen betreft te vergelijken met Ioan Bojor. Beide scholen geven beroepsvormend onderwijs. Ook zij willen graag hulp bij het opzetten van een netwerk. Binnenkort zullen een aantal leerlingen van deze school via de email met Nederlandse leerlingen gaan corresponderen.

In 2006 heb ik ook voor het eerst de Roma school in Apalina bezocht. Op deze school zitten 300 Roma kinderen. Naast de gebruikelijke talen (Engels, Duits, Frans) krijgen zij ook les in hun eigen Roma-taal. In de winterdag krijgen ook de ouders les in lezen en schrijven.

In Mei 2007 heb ik voor het eerst een basisschool in Comori bezocht. Een dorpje ongeveer 
30 km ten oosten van Reghin en behorend tot de gemeente Gurghiu.

In April 2008 heb ik naast enkele lagere scholen in Reghin en een lagere school in Moisa, 
25 km zuidelijk van Reghin, ook voor het eerst een bezoek gebracht aan de school voor voortgezet onderwijs Lucian Blaga. Deze school is ten dele te vergelijken met onze bovenbouw Havo en Vwo en sluit, wat betreft opleiding, aan op Alexandru Ceusianu. De school kent 3 studie richtingen: wiskunde/informatica, talen en toerisme. Het beroepsonderwijs op deze school kent 3 niveaus. Met een einddiploma kun je vervolgens naar een universiteit.

Subpagina''s (1): Sport op Alexandru Ceusianu